Rogiest Benny基本信息

体重:
73公斤
运动项目:
足球
场上位置:
守门员
球衣号码:
1
所属运动队:
華斯蘭比華倫

更多相关

佩特罗斯扬基本信息佩特罗斯扬基本信息
哈吉耶夫基本信息哈吉耶夫基本信息
穆尔塔扎耶夫基本信息穆尔塔扎耶夫基本信息
霍尔穆拉多夫基本信息霍尔穆拉多夫基本信息
埃尔基诺夫基本信息埃尔基诺夫基本信息
戈尔班基本信息戈尔班基本信息
库瓦托夫基本信息库瓦托夫基本信息
萨格杜拉耶夫基本信息萨格杜拉耶夫基本信息
德扬·博尔杰维奇基本信息德扬·博尔杰维奇基本信息
福济尔·穆萨耶夫基本信息福济尔·穆萨耶夫基本信息
穆希季诺夫基本信息穆希季诺夫基本信息
里布金基本信息里布金基本信息
米拉季诺维奇基本信息米拉季诺维奇基本信息
伊斯马图拉耶夫基本信息伊斯马图拉耶夫基本信息
哈尔穆哈梅多夫基本信息哈尔穆哈梅多夫基本信息
霍夫汉尼相基本信息霍夫汉尼相基本信息