M·费特尔基本信息

中文名::
M·费特尔
英文名::
MaikVetter
国籍::
德国
出生年月::
1991年9月6日
职业::
运动员 足球
身高::
180厘米
场上位置:
中场
球衣号码:
8
所属运动队:
奧芬巴赫

更多相关

咏梅基本信息咏梅基本信息
李彬彬基本信息李彬彬基本信息
田中千绘基本信息田中千绘基本信息
刘信义基本信息刘信义基本信息
许凝基本信息许凝基本信息
潘石屹基本信息潘石屹基本信息
李滨基本信息李滨基本信息
胡靖钒基本信息胡靖钒基本信息
方子璇基本信息方子璇基本信息
麦惠芬基本信息麦惠芬基本信息
王迎基本信息王迎基本信息
刘进基本信息刘进基本信息
侯咏基本信息侯咏基本信息
田原鸿基本信息田原鸿基本信息
单联全基本信息单联全基本信息
远方基本信息远方基本信息