J·普干基本信息

中文名::
J·普干
英文名::
JalenPokorn
国籍::
斯洛文尼亚
出生年月::
1979年6月7日
职业::
运动员 足球
身高::
175厘米
场上位置:
中场
球衣号码:
23
所属运动队:
特里格拉夫

更多相关

阿莱士·桑德罗基本信息阿莱士·桑德罗基本信息
卡拉奥基本信息卡拉奥基本信息
罗多尔福基本信息罗多尔福基本信息
若萨基本信息若萨基本信息
Dimas基本信息Dimas基本信息
Sergio基本信息Sergio基本信息
谢佛逊基本信息谢佛逊基本信息
保罗保连奴基本信息保罗保连奴基本信息
艾历卡路士基本信息艾历卡路士基本信息
埃瓜尔多基本信息埃瓜尔多基本信息
杰恩基本信息杰恩基本信息
克里斯兰基本信息克里斯兰基本信息
祖斯达迪奥基本信息祖斯达迪奥基本信息
阿迪德尔逊基本信息阿迪德尔逊基本信息
阿里斯基本信息阿里斯基本信息
钦巴基本信息钦巴基本信息