Joleon Lescott基本信息

Joleon Lescott,1982年8月16日出生于英格兰伯明翰,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,曾效力于英超的阿斯顿维拉足球俱乐部。
运动项目:
足球
所属运动队:
现役退役
场上位置:
中后卫
惯用脚:
右脚
球衣号码:
不详

更多相关

贝德纳基本信息贝德纳基本信息
多兰斯基本信息多兰斯基本信息
斯科特·卡森基本信息斯科特·卡森基本信息
穆伦布基本信息穆伦布基本信息
梅特基本信息梅特基本信息
塞缪尔斯基本信息塞缪尔斯基本信息
亚拉基本信息亚拉基本信息
门塞格斯基本信息门塞格斯基本信息
塞巴斯蒂安·鲁迪基本信息塞巴斯蒂安·鲁迪基本信息
惠塔克基本信息惠塔克基本信息
巴松基本信息巴松基本信息
詹姆斯·奈史密斯基本信息詹姆斯·奈史密斯基本信息
内尔松·奥利维拉基本信息内尔松·奥利维拉基本信息
杰罗姆基本信息杰罗姆基本信息
罗比·布拉迪基本信息罗比·布拉迪基本信息
胡拉汉基本信息胡拉汉基本信息