H·舒利尼基本信息

中文名::
H·舒利尼
英文名::
HarlingtonShereni
国籍::
津巴布韦
出生年月::
1975年7月6日
职业::
运动员 足球
身高::
186厘米
场上位置:
中场
所属运动队:
南特

更多相关

拉扎洛夫基本信息拉扎洛夫基本信息
拜比舒哥夫基本信息拜比舒哥夫基本信息
恩祖基本信息恩祖基本信息
科莱夫基本信息科莱夫基本信息
丹切夫基本信息丹切夫基本信息
科瓦切夫基本信息科瓦切夫基本信息
弗拉季斯拉夫基本信息弗拉季斯拉夫基本信息
史卡列夫基本信息史卡列夫基本信息
阿依社夫基本信息阿依社夫基本信息
丹尼尔·迪莫夫基本信息丹尼尔·迪莫夫基本信息
尼古拉·米基奇基本信息尼古拉·米基奇基本信息
斯拉夫科·佩罗维奇基本信息斯拉夫科·佩罗维奇基本信息
内纳德·米利亚斯基本信息内纳德·米利亚斯基本信息
阿夫西拜基本信息阿夫西拜基本信息
厄兹萨拉克基本信息厄兹萨拉克基本信息
卡利斯坎基本信息卡利斯坎基本信息