Daniel Stendel基本信息

Daniel Stendel,1974年4月4日出生于德国法兰克福,德国足球教练,现执教英格兰足球甲级联赛的巴恩斯利足球俱乐部。
运动项目:
足球
所属运动队:
巴恩斯利足球俱乐部
任命时间:
2018年7月1日
场上位置:
前锋

更多相关

郑罗茜基本信息郑罗茜基本信息
班嘉佳基本信息班嘉佳基本信息
陈锦鸿基本信息陈锦鸿基本信息
居文沛基本信息居文沛基本信息
张京宇基本信息张京宇基本信息
李宝能基本信息李宝能基本信息
马进基本信息马进基本信息
郭晓婷基本信息郭晓婷基本信息
是安基本信息是安基本信息
陈哲远基本信息陈哲远基本信息
朱泳腾基本信息朱泳腾基本信息
张芷溪基本信息张芷溪基本信息
黄梅莹基本信息黄梅莹基本信息
丁海峰基本信息丁海峰基本信息
王笛基本信息王笛基本信息
凌潇肃基本信息凌潇肃基本信息