Bates Guy基本信息

体重:
85公斤
运动项目:
足球
场上位置:
前锋
球衣号码:
9
所属运动队:
連菲特

更多相关

奥尔迪安基本信息奥尔迪安基本信息
坎布罗内罗基本信息坎布罗内罗基本信息
阿德里亚诺基本信息阿德里亚诺基本信息
克诺基本信息克诺基本信息
路易斯·法比亚诺基本信息路易斯·法比亚诺基本信息
Formiga基本信息Formiga基本信息
彼得·马德森基本信息彼得·马德森基本信息
阿利松·贝克尔基本信息阿利松·贝克尔基本信息
Matheus基本信息Matheus基本信息
Felipe基本信息Felipe基本信息
Charles Luis Reiter基本信息Charles Luis Reiter基本信息
保罗·塞萨尔·丰塞卡·多·纳斯西门托基本信息保罗·塞萨尔·丰塞卡·多·纳斯西门托基本信息
马塞洛·科斯塔基本信息马塞洛·科斯塔基本信息
布鲁诺·阿吉亚尔基本信息布鲁诺·阿吉亚尔基本信息
霍纳坦基本信息霍纳坦基本信息
费尔南迪尼奥基本信息费尔南迪尼奥基本信息