A·雷尼基本信息

中文名::
A·雷尼
英文名::
AmadaiyaRennie
国籍::
利比里亚
出生年月::
1990年3月17日
职业::
运动员 足球
身高::
186厘米
场上位置:
前锋
所属运动队:
哈馬比

更多相关

格雷齐基本信息格雷齐基本信息
科瓦日基本信息科瓦日基本信息
拉什科基本信息拉什科基本信息
贝贝托基本信息贝贝托基本信息
罗达·安塔尔基本信息罗达·安塔尔基本信息
艾迪拿基本信息艾迪拿基本信息
斯托扬基本信息斯托扬基本信息
贝拉积基本信息贝拉积基本信息
巴拉兹斯基本信息巴拉兹斯基本信息
贝贝图基本信息贝贝图基本信息
热瓦伊基本信息热瓦伊基本信息
哈恩基本信息哈恩基本信息
萨詹基本信息萨詹基本信息
费如斯基本信息费如斯基本信息
贝尔图斯基本信息贝尔图斯基本信息
科尔泰基本信息科尔泰基本信息