A·卡西亚诺夫基本信息

中文名::
A·卡西亚诺夫
英文名::
ArtemKasyanov
国籍::
乌克兰
出生年月::
1983年4月20日
职业::
运动员 足球
身高::
182厘米
场上位置:
后卫
球衣号码:
999
所属运动队:
奧達比斯

更多相关

卡农基本信息卡农基本信息
戈特基本信息戈特基本信息
伊默斯基本信息伊默斯基本信息
拉丹基本信息拉丹基本信息
库伊佩斯基本信息库伊佩斯基本信息
阿斯梅拉什基本信息阿斯梅拉什基本信息
库伊珀斯基本信息库伊珀斯基本信息
洛伦岑基本信息洛伦岑基本信息
埃德温·范德萨基本信息埃德温·范德萨基本信息
梅斯纳基本信息梅斯纳基本信息
塞特库斯基本信息塞特库斯基本信息
马赫迪奥伊基本信息马赫迪奥伊基本信息
哈费纳尔基本信息哈费纳尔基本信息
格尔特基本信息格尔特基本信息
特里布尔基本信息特里布尔基本信息
沙肯基本信息沙肯基本信息